Първа работна среща на екипа по проекта

Разпределение на задачите по дейностите и задаване на срокове за изпълнения.