На 11.05.2019 г. в гр. Велико Търново проектът бе представен пред членовете на Асоциацията на преподавателите по икономика и управление в индустрията.